- Hoe sterk is ons leuningwerk eigenlijk? - Nolte Mezzanine

Hoe sterk is ons leuningwerk eigenlijk?

Hoe sterk is ons leuningwerk eigenlijk?

Er circuleren verschillenden ‘maatstaven’ over hoe sterk leuningwerk zou moeten zijn. Helemaal als het leuningwerk betreft op een mezzanine vloer. De echte maatstaf zou moeten zijn dat als men struikelt het hekwerk ook daadwerkelijk blijft staan en niet bezwijkt. Met niet bezwijken bedoel ik dat als men zich probeert vast te houden aan het leuningwerk dat dit niet afbreekt. En hiermee dus veilig op de verdieping blijft staan. Voldoen aan publiekrechtelijke regelgeving hoeft niet automatisch tot veilige situaties te leiden.

Wat is nu de werkelijke juiste maatstaf?
Staat dit bijvoorbeeld in de ISO 14122-3 vermeld?
Dit zie ik heel vaak terugkomen dat namelijk het te leveren leuningwerk zal gaan voldoen aan deze norm.
Deze norm gaat over de veiligheid van machines en dan specifiek over permanente toegangsmiddelen tot machines. Omdat deze normen uit verschillende delen bestaat, gaat deel 3 specifiek over trappen, trapladders en leuningen.
Is dit dan de juiste norm als we het over de inrichtingen van magazijnen hebben of zelfs specifiek over leuningwerk als afscheiding op mezzanine vloer? In deze norm wordt gesproken over een kracht van 0,5 kN. Dit is vergelijkbaar met een kracht van 50 kg. Ikzelf ben bij lange na geen 50 kg. En als ik struikel en mij probeer vast te houden aan de leuning zal duidelijk meer kracht vrijkomen dan 50 kg.

Op onderstaande afbeeldingen ziet u wat er op de ondergrond gebeurt, daar waar de leuningpaal op is bevestigd. Door alleen zaken daadwerkelijk te berekenen en te testen kan men vaststellen hoeveel kracht er werkelijk opgevangen kan worden.

Figuur 1: leuningpleuningwerkaal met een kracht van 1 kN op bovenzijde van leuningpaal conform EN1991-1-1/NB:2011 tabel NB.6 (Nederlandse bijlage dus!)

Hoogte van hekwerk volgens Bouwbesluit

LET OP: ook een Nederlandse richtlijn is dat leuning aan de bovenzijde niet meer dan 20 mm mag uitbuigen, zie EN1990/NB:2011 art. A.1.4.3 punt (7)

De zandzakslingerproef conform EN1991-1-1/NB:2011 art. NB.B.2.2 is een Nederlands experiment en dat geldt niet in buitenland. Relatie m.b.t. vervorming van 20 mm wordt hierin niet gegeven. Persoonlijk vind ik het normtechnisch foutief om voor dit veiligheidsaspect in SLS een vervormingseis vast te leggen.

leuningwerk2

Figuur 2: analyse van krachtenveld op profiel

 

 

 

 

 

 

Helaas zie je ook aanbiedingen en leveringen waar helemaal niets is vermeld. Op het oog kan het leuningwerk er stevig uitzien, maar is dit dan ook werkelijk zo? Vraag dit altijd na en ga niet akkoord met geen vermelding of de vermelding van de ISO 14122-3 als het een mezzanine vloer betreft en dus op hoogte. Dit  leuningwerk is bedoelt als toegangsmiddel tot machines en niet als veiligheidshekwerk bij een mezzanine vloer.

Betreft het werkelijk een toegang tot een machine of een mezzanine vloer die als onderbouw gebruikt wordt voor een transportbaan dan is de berekening conform de ISO 14122 toereikend en in de praktijk goed genoeg. De mensen die deze toegang gebruiken, gebruiken deze toegang voor onderhoud aan machines en zijn zich veel meer bewust van risico’s dan uw medewerker die op een mezzanine vloer staat en aan de inpaktafel goederen verpakt.

Leuningen moeten veilig zijn!

De verbindingen moeten sterk genoeg zijn uitgevoerd dat in gevallen van nood deze leuningen bestand blijven tegen iemand die struikelt. Op mezzanine vloer wordt vaak dagelijks gewerkt. Dan is dus niet alleen de sterkte van de tussenvloer van essentieel belang, maar ook het leuningwerk.Het leuningwerk op een kleine vloer kan een substantieel deel zijn van de investering van de mezzanine vloer. Bezuinig hier niet op!
Zoals gezegd: Er zijn veel soorten leuningwerk in omloop.

Let hierop bij de aanschaf van een mezzanine vloer. Het spreekt voor zich dat dergelijk leuningwerk aanzienlijk goedkoper is dan leuningwerk die mensen bij een val moet tegenhouden.Helaas zijn veel eindgebruikers zich niet bewust van deze enorme risico’s. Leuningwerk volgens deze norm of geen enkele norm kan wel 50% goedkoper zijn dan leuningwerk die voor veilig gebruik van een mezzanine vloer gebruikt mag worden. Dit zijn dan bij kleine vloeren enorme verschillen en denkt de koper een goede koop te hebben gedaan.
Niets is minder waar, als er een ongeluk gebeurt.