- Keuring en CE is belangrijk voor ons - Nolte Mezzanine

Keuring en CE

Kans op ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade, dit kunnen de gevolgen zijn van een onveilige Mezzanine vloer. Om dit te voorkomen stelt de wet dat u als werkgever uw magazijn en/of Mezzanine vloer een drietal keuringen verplicht uit te voeren. Dit zijn de nul keuring, de periodieke veiligheidskeuring en de keuring bij schade. De keuringsplicht van magazijnstellingen is vastgelegd in de Europese norm NEN-EN 15635. Hierin staat dat er een onderhoudsplicht is voor magazijnstellingen en Mezzanine vloeren. Ook stelt deze wet dat de veiligheidskeuring van stellingen door een deskundige moet plaatsvinden op drie momenten: na installatie, verplaatsing of verbouwing van de stelling (de nulmeting)en na een ernstige schade en periodiek (minimaal elke 12 maanden). Nolte Mezzanine beschikt over deze deskundige keurmeesters. De keurmeesters kunnen u van alle 3 de keuringen voorzien.

De nulkeuring
Deze keuring wordt uitgevoerd bij de afsluiting van de installatie/montage van uw Mezzanine vloer. Elke wijziging van de configuratie of verplaatsing van uw Mezzanine vloer vraagt om deze ‘aanvangskeuring’.

De periodieke keuring
Een keer in de 12 maanden komt de keuringsmeester bij u langs om uw Mezzanine vloer te controleren. Hij controleert de huidige configuratie met de voorgeschreven configuratie op de belasting borden. Daarnaast controleert hij op schades.

De schade keuring
Mocht er binnen uw bedrijf een ernstige schade aan uw Mezzanine vloer zijn geconstateerd, dan komt de keurmeester bij u langs om te kijken welke acties er nodig zijn om het zo weer zo veilig mogelijk te laten zijn.

Wat houdt een Nolte veiligheidskeuring in?

  1. Uw vloer wordt gekeurd;
  2. De schades duidelijk worden gelokaliseerd;
  3. Uw magazijn wordt “op tekening” in kaart gebracht;
  4. Wij maken een begroting van de reparatiekosten voor u;
  5. Wij bieden u de mogelijkheid een logistieke check-up te laten uitvoeren.

Naast onze eenmalige keuringen biedt Nolte Mezzanine ook keuringsabonnementen aan. Dit kan een 1-jarig, een 3,-jarig of een 5-jarig abonnement zijn. Hierbij voorziet Nolte u van alle keuringen. Nolte Mezzanine komt minimaal een keer in het jaar langs voor de periodieke keuring. Bij aanpassingen en schades kan er een afspraak gemaakt worden voor de desbetreffende keuring.

Veiligheid
In het kader van veiligheid informeren wij u over een aantal relevante wetten en richtlijnen, die wij in dit gedeelte voornamelijk toespitsen op de veiligheid van magazijnstellingen.
Veiligheid op de werkplek is immers allang geen vrijblijvende zaak meer. Als werkgever bent u primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf.

Vergunningen
Daarnaast attenderen wij u op wettelijk eisen op het gebied van noodzakelijke vergunningen. Tevens wijzen wij u erop dat magazijnen jaarlijks (periodieke) keuringen dienen te ondergaan. Ook in dit opzicht willen wij u graag van dienst zijn.

Brandwerendheid
Nolte Mezzanine kan vloeren leveren die volgens de eisen van brandweer en verzekering geproduceerd zijn.